Stichting Meertour

Disclaimer

Stichting Meertour spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij ernaar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is.

Inhoud van de website

Stichting Meertour spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij ernaar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is.

Privacy

Uit bezoek aan onze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor het inschrijven voor deelname en het beantwoorden van vragen of suggesties. Lees onze volledige privacy verklaring.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan met bronvermelding. Gehele of gedeeltelijke overname, omschrijven van artikelen zonder bronvermelding, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan. Stichting Meertour behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur ons dan een e-mail info@stmeertour.com 

Aansprakelijkheid

Stichting Meertour is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Stichting Meertour. Stichting Meertour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.